Гаранцията и гаранционното обслужване на стоките на сайта са според условията на китайския продавач и Китайското законодателство.