Ако без причина искате да върнете продукта ( в 14 дневен срок от получаването), връщането на продукта към продавача в Китай е за Ваша сметка. Aртикулите трябва да са със запазен добър търговски вид - с оригинална опаковка и етикет.

Замяна на продукт е възможна след съгласието на китайския продавач, като доставките в двете посоки са за Ваша сметка.

Парични суми възстановяваме по банков път обикновено до няколко дни или в срок до 30 дни след като върнете продукта.