Насочвайки се за помощ към нашия сайт, вие непременно ще получите:
 • Възможност за избор и поръчка на стока на български език, което изключва грешки в разбирането и ви гарантира ,че ще получите точно това, което сте си харесали.
   
 • Възможност да получите квалифицирана консултация по всеки въпрос, свързан с търсенето и поръчването на стоки в нашия сайт.
   
 • Наличие на подробна информация за рейтинга и сделките на всеки продавач, което ще ви помогне самостоятелно да приемете решение за извършване на сделка с конкретния продавач.
   
 • Възможност да оставяте коментари след всяка сделка и да четете такива, написани от други потребители, на български език.
   
 • Автоматично обръщане на цените на стоките в различни валути за удобство на хората от други страни.
   
 • Възможност за плащане на стоката по избрания от вас начин.
   
 • Проследяване на състоянието на текущата поръчка, възможност за преглеждане на хронологията на своите поръчки и записи.
   
 • Избор на начин за международна доставка – от най-бързия, до най-икономичния. За търговци на едро има алтернативни такива.
   
 • Възможност да се проследява пратката на всеки етап от процеса на доставка.
   
 • Възможност за изпълняване на индивидуални желания на всеки клиент.